Κρηνίδες, Καβάλα, 64003

Our Team

[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 0px 85px 5%” advanced_animations=”no” item_padding_480_600=”0px 0px 0px 5%” item_padding_480=”0px 0px 0px 5%”]

You can also follow him on:

[social_icons type=”normal_social” icon=”fa-google-plus” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://plus.google.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.linkedin.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.facebook.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-instagram” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.instagram.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.twitter.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 5% 11px 0px” advanced_animations=”no” item_padding_768_1024=”0px 0% 30px 35px” item_padding_600_768=”0px 0% 120px 0px” item_padding_480_600=”40px 0% 120px 5%” item_padding_480=”40px 0% 120px 5%”]

Designer

David
Horn

Proin ac orci vel dui rhoncus dignissim. Vivamus purus sapien, efficitur at mollis.

[button target=”_self” hover_type=”default” text=”Read More” link=”#”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 0px 85px 5%” advanced_animations=”no” item_padding_480_600=”0px 0px 0px 5%” item_padding_480=”0px 0px 0px 5%”]

You can also follow him on:

[social_icons type=”normal_social” icon=”fa-google-plus” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://plus.google.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.linkedin.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.facebook.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-instagram” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.instagram.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.twitter.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 5% 11px 0px” advanced_animations=”no” item_padding_768_1024=”0px 0% 30px 35px” item_padding_600_768=”0px 0% 120px 0px” item_padding_480_600=”40px 0% 120px 5%” item_padding_480=”40px 0% 120px 5%”]

Architect

Helena
Crow

Proin ac orci vel dui rhoncus dignissim. Vivamus purus sapien, efficitur at mollis.

[button target=”_self” hover_type=”default” text=”Read More” link=”#”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item item_padding=”83px 24% 60px 0px” advanced_animations=”no” item_padding_768_1024=”83px 0% 60px 0px” item_padding_600_768=”140px 25% 60px 0px” item_padding_480_600=”0px 0% 60px 0%” item_padding_480=”90px 0% 60px 0%”]

Imagine and create

Innovation

Proin ac orci vel dui rhoncus dignissim. Vivamus purus sapien, efficitur at mollis. Vivamus purus sapien, efficitur at mollis.

[button target=”_self” hover_type=”default” text=”Read More” link=”#”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 0px 60px” advanced_animations=”no” item_padding_600_768=”0px 0px 90px”]

Proin ac orci vel dui rhoncus
dignissim. Vivamus purus sapien.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 0px 85px 5%” advanced_animations=”no” item_padding_480_600=”0px 0px 0px 5%” item_padding_480=”0px 0px 0px 5%”]

You can also follow him on:

[social_icons type=”normal_social” icon=”fa-google-plus” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://plus.google.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.linkedin.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.facebook.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-instagram” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.instagram.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.twitter.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 5% 11px 0px” advanced_animations=”no” item_padding_768_1024=”0px 0% 30px 35px” item_padding_600_768=”0px 0% 120px 0px” item_padding_480_600=”40px 0% 120px 5%” item_padding_480=”40px 0% 120px 5%”]

Designer

Jeremy
Dupont

Proin ac orci vel dui rhoncus dignissim. Vivamus purus sapien, efficitur at mollis.

[button target=”_self” hover_type=”default” text=”Read More” link=”#”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 0px 85px 5%” advanced_animations=”no” item_padding_480_600=”0px 0px 0px 5%” item_padding_480=”0px 0px 0px 5%”]

You can also follow him on:

[social_icons type=”normal_social” icon=”fa-google-plus” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://plus.google.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.linkedin.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.facebook.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-instagram” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.instagram.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”yes” custom_size=”16″ link=”https://www.twitter.com” target=”_blank” icon_margin=”0px 5px 0px 0px ” icon_color=”#bdbcbd” icon_hover_color=”#f1c92f”][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item item_padding=”0px 5% 11px 0px” advanced_animations=”no” item_padding_768_1024=”0px 0% 30px 35px” item_padding_600_768=”0px 0% 120px 0px” item_padding_480_600=”40px 0% 120px 5%” item_padding_480=”40px 0% 120px 5%”]

Architect

Bryan
Johnson

Proin ac orci vel dui rhoncus dignissim. Vivamus purus sapien, efficitur at mollis.

[button target=”_self” hover_type=”default” text=”Read More” link=”#”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]